Naturalne rozwiązania

Innowacje

Centrum badawczo-rozwojowe jest kierowane przez doświadczonych technologów, którzy współpracują z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Grupę naukową tworzą zespoły badawcze, które zajmują się m.in. opracowywaniem nowych surowców oraz receptur produktów.

To jedyne w Polsce, a także na świecie laboratorium, które w swoich recepturach wykorzystuje biorafinowaną surfaktynę z rzepaku. Firma obecnie prowadzi badania biotechnologiczne nad nowymi surowcami pozyskiwanymi naturalnie z roślin, które służą jako składniki do wyrobu produktów konsumenckich.

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Pionierzy w Polsce
i na świecie

Opracowujemy pionierskie substancje i tworzymy receptury produktów. Przykładem jest biorafinowana surfaktyna z rzepaku.

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Bezpieczeństwo przede
wszystkim

Przewagą biosurfaktantów nad tradycyjnymi surfaktantami jest przede wszystkim bezpieczeństwo dla ludzi, w tym alergików, oraz dla środowiska – szybka i całkowita biodegradowalność tego substytutu po 8 dniach wynosi ok. 67%.

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Jakość i oszczędność
dla ludzi i środowiska

Unikalna technologia bioprodukcji oparta jest na lokalnych zasobach i bardzo niskim zużyciu wody i energii. Pozostałości poprodukcyjne z rzepaku służą jako pasza dla zwierząt.

Biosurfaktyna z rzepaku

Biorafinowana surfaktyna z rzepaku to wytworzona przez mikroorganizmy w procesie fermentacji substancja powierzchniowo-czynna, która efektywnie myje i czyści. Ponadto jest nietoksyczna, bakteriobójcza, antyrakowa i biodegradowalna. Za sprawą jej szerokich właściwości jest głównym składnikiem czynnym wszystkich naszych produktów.

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Myjąca i czyszcząca

Biosurfaktyna zaliczana jest do grupy surfaktantów, które powszechnie określane są jako detergenty. Podstawową cechą surfaktantów jest obniżanie napięcia powierzchniowego cieczy, co ułatwia proces mycia i czyszczenia. Biosurfaktyna użyta w naszych produktach wykazuje dużą zdolność do zmniejszania napięciowego cieczy, przez co stanowi efektywny składnik myjący i czyszczący.

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Nietoksyczna

Nie wywołuje reakcji alergicznych, nie szkodzi naturze, jak również stanowi alternatywę dla współczesnych syntetycznych związków. 

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Bakteriobójcza

Biorafinowana surfaktyna z rzepaku użyta w naszych produktach ma ponadto właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze, polegające na hamowaniu wzrostu czy niszczeniu wielu szkodliwych mikroorganizmów.

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Antyrakowa

Biosurfaktyna jako substancja pochodzenia mikrobiologicznego wykazuje również właściwości przeciwwirusowe oraz antynowotworowe.

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Biodegradowalna

Biosurfaktyna użyta w kosmetykach ONLYBIO i środkach czystości ONLYECO jest doskonałym surowcem ekologicznym. Estymowana biodegradowalność tego substytutu wynosi po tygodniu już blisko 70%.

środku czystości ekologiczne do pielęgnacji domu Labolatorium Naturella

Odnawialna

Powstaje ona z naturalnego surowca jakim jest europejski rzepak.