Naturalne rozwiązania

Innowacje

Centrum badawczo-rozwojowe jest kierowane przez doświadczonych technologów, którzy współpracują z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Grupę naukową tworzą zespoły badawcze, które zajmują się m.in. opracowywaniem nowych surowców oraz receptur produktów.

To jedyne w Polsce, a także na świecie laboratorium, które w swoich recepturach wykorzystuje biorafinowaną surfaktynę z rzepaku. Firma obecnie prowadzi badania biotechnologiczne nad nowymi surowcami pozyskiwanymi naturalnie z roślin, które służą jako składniki do wyrobu produktów konsumenckich.

Pionierzy w Polsce
i na świecie

Opracowujemy pionierskie substancje i tworzymy receptury produktów. Przykładem jest biorafinowana surfaktyna z rzepaku.

Bezpieczeństwo przede
wszystkim

Przewagą biosurfaktantów nad tradycyjnymi surfaktantami jest przede wszystkim bezpieczeństwo dla ludzi, w tym alergików, oraz dla środowiska – szybka i całkowita biodegradowalność tego substytutu po 8 dniach wynosi ok. 67%.

Jakość i oszczędność
dla ludzi i środowiska

Unikalna technologia bioprodukcji oparta jest na lokalnych zasobach i bardzo niskim zużyciu wody i energii. Pozostałości poprodukcyjne z rzepaku służą jako pasza dla zwierząt.

Biosurfaktyna z rzepaku

Biorafinowana surfaktyna z rzepaku to wytworzona przez mikroorganizmy w procesie fermentacji substancja powierzchniowo-czynna, która efektywnie myje i czyści. Ponadto jest nietoksyczna, bakteriobójcza, antyrakowa i biodegradowalna. Za sprawą jej szerokich właściwości jest głównym składnikiem czynnym wszystkich naszych produktów.

Myjąca i czyszcząca

Biosurfaktyna zaliczana jest do grupy surfaktantów, które powszechnie określane są jako detergenty. Podstawową cechą surfaktantów jest obniżanie napięcia powierzchniowego cieczy, co ułatwia proces mycia i czyszczenia. Biosurfaktyna użyta w naszych produktach wykazuje dużą zdolność do zmniejszania napięciowego cieczy, przez co stanowi efektywny składnik myjący i czyszczący.

Nietoksyczna

Nie wywołuje reakcji alergicznych, nie szkodzi naturze, jak również stanowi alternatywę dla współczesnych syntetycznych związków. 

Bakteriobójcza

Biorafinowana surfaktyna z rzepaku użyta w naszych produktach ma ponadto właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze, polegające na hamowaniu wzrostu czy niszczeniu wielu szkodliwych mikroorganizmów.

Antyrakowa

Biosurfaktyna jako substancja pochodzenia mikrobiologicznego wykazuje również właściwości przeciwwirusowe oraz antynowotworowe.

Biodegradowalna

Biosurfaktyna użyta w kosmetykach ONLYBIO i środkach czystości ONLYECO jest doskonałym surowcem ekologicznym. Estymowana biodegradowalność tego substytutu wynosi po tygodniu już blisko 70%.

Odnawialna

Powstaje ona z naturalnego surowca jakim jest europejski rzepak.